นิตยสาร SECRET

ปีที่ 8 ฉบับที่ 179 December 2015

ดูฉบับทั้งหมด
ดูรูปขยาย
#สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (ศรี)#สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (ศุข)#สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (มี)#สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)#สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)#สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (นาค)#สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส#สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรเรศวริยาลงกรณ์#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสุสเทว)#สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส#สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นกวงศ์)#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)#สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)#สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ข้อความบนปก

ปีที่ 8 ฉบับที่ 179 ธันวาคม 2558

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารชีวิตและความรักรายปักษ์

ราคาบนปก : 55 บาท

ISSN : -

บริษัท : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : www.secret-thai.com

อีเมล : -

วางแผง : 9 ธันวาคม 2558

ไม่มีการจำหน่ายนิตยสาร (เล่มกระดาษ) บนเว็บไซต์แล้ว
มีเฉพาะฉบับดิจิตอล (e-magazine) ที่อ่านผ่าน App Ookbee เท่านั้น

สั่งซื้อนิตยสาร SECRET ปีที่ 8 ฉบับที่ 179 ธันวาคม 2558 ฉบับดิจิตอล (Digital Version) กับ Ookbee

ประหยัดลง 10 บาท จากราคาปก 55 บาท

ตัวอย่างเนื้อหา

พระเกียรติคุณสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑุฒโน) ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 นี้ นิตยสาร ซีเคร็ตจึงรวบรวมพระประวัติและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช ทั้ง 19 พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหาเถระผู้ทรงปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาและชาติบ้านเมือง

นิตยสาร SECRET

นิตยสารรายปักษ์แนวสุขภาพที่สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจ ด้วยการนำเสนอแง่คิดดีๆ จากหลากหลายบุคคลผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่ายอ่านสนุก ให้แง่คิดเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต วางตลาดทุกวันที่ 10 และวันที่ 26 ของเดือน

ดูฉบับทั้งหมด


บุคคล

#กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)#กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา#กันต์ กันตถาวร#ชลิตา ส่วนเสน่ห์ (น้ำตาล)#ณภัทร เสียงสมบุญ (นาย)#ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่)#อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)#มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้)#จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)#พาขวัญ สหวงษ์ (มะลิ)#อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)#พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)#ตรีชฎา มาลยาภรณ์ (ปอย)#ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่)#ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)#คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ (คิม)#เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก)#จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์จิ)#ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)#ราณี แคมเปน (เบลล่า)#ณัฐ ศักดาทร (นัท AF4)#ปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)#พีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส)#ลลนา ก้องธรนินทร์ (เจี๊ยบ)#ภูภูมิ พงศ์ภาณุ (เคน)