นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม

ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 April 2015

ดูฉบับทั้งหมด

ข้อความบนปก

ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 เมษายน 2558

พระสงฆ์กับการเมืองในอุษาคเนย์ รัตนโกสินทร์เมื่อแรกสถาปนา กับแนวคิดปัญหา "หลักชัย แกนเมือง" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯทรงประชวรด้วยพระโรคอะไร? อะไรคือความคับแค้นพระทัยของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ วัฒนธรรมคำด่าในภาษามอญ

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารความรู้ทั่วไปรายเดือน

ราคาบนปก : 120 บาท

ISSN : -

บริษัท : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : -

อีเมล : silapa@matichon.co.th

วางแผง : 2 เมษายน 2558

ไม่มีการจำหน่ายนิตยสาร (เล่มกระดาษ) บนเว็บไซต์แล้ว
มีเฉพาะฉบับดิจิตอล (e-magazine) ที่อ่านผ่าน App Ookbee เท่านั้น

สั่งซื้อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 เมษายน 2558 ฉบับดิจิตอล (Digital Version) กับ Ookbee

ซื้อเลย
ตัวอย่างเนื้อหา

พระสงฆ์กับการเมืองในอุษาคเนย์

เมื่อพูดถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมแห่ง "อุษาคเนย์" หรือ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (Southeast Asia) ย่อมหมายถึงดินแดนที่อยู่ระหว่างอู่อารยธรรมอันเก่าแก่ของโลก คือ อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน ซึ่งมีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม เช่น ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในพม่า (เมียนมาร์) ไทย ลาว และกัมพูชา ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวันออก ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ในมาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ตลอดจนความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของเมืองพุกาม (พม่า) พระนคร (กัมพูชา) และเกาะชวา (อินโดนีเซีย) เป็นอาทิ


การสร้าง

หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ คือสัญลักษณ์แห่งการตั้งเมืองใหม่ โดยมีนัยยะเพื่อให้เมืองมีความมั่นคง มีชัยและรุ่งเรืองสืบต่อไป การตั้งหลักเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นการ "ตั้งเสาหลักของเมือง" ณ บริเวณที่มีชื่อเดิมว่า "บางกอก" "ธนบุรีศรีมหาสมุทร" และ "กรุงธนบุรี" ตามลำดับ โดยมีการตั้งหลักเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงพระประชวรด้วยพระโรคอะไร?

ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่ทรงกรำศึกมาแทบจะตลอดรัชสมัย พระองค์มีพระสุขภาพที่แข็งแรงมาโดยตลอด ไม่เคยปรากฏว่าทรงพระประชวรใดๆ ก่อนทรงพระชรา เอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ บันทึกไว้ว่า พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคชรา ตามที่ คุณชลอ ช่วยบำรุง ได้เคยเขียนไว้ในศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๔๗ แต่ คุณชลอ ช่วยบำรุง ได้ค้นพบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์จดหมายความจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ) ดังนี้

"กล่าวกันว่า พระพุทธยอดฟ้าประชวรทรงพระโสภะ อยู่ ๓ สามปี ไม่ได้เสด็จออก ในที่นี้ปรากฏว่า ท่านเสด็จอยู่บ้าง ไม่ใช่ประชวรไม่เสด็จไปข้างไหน ประชวรหนักทรงพระองค์ไม่ได้แล้ว ยังเสด็จออกบรรธมแจกเบี้ยหวัด"


นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนให้เราเชื่อ แต่สอนให้รู้จักการตั้งคำถามและใช้เหตุผล

ดูฉบับทั้งหมด


บุคคล

#กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)#กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา#กันต์ กันตถาวร#ชลิตา ส่วนเสน่ห์ (น้ำตาล)#ณภัทร เสียงสมบุญ (นาย)#ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่)#อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)#มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้)#จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)#พาขวัญ สหวงษ์ (มะลิ)#อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)#พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)#ตรีชฎา มาลยาภรณ์ (ปอย)#ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่)#ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)#คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ (คิม)#เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก)#จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์จิ)#ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)#ราณี แคมเปน (เบลล่า)#ณัฐ ศักดาทร (นัท AF4)#ปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)#พีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส)#ลลนา ก้องธรนินทร์ (เจี๊ยบ)#ภูภูมิ พงศ์ภาณุ (เคน)