อินทิรา เจริญปุระ (ทราย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand