ภูริ หิรัญพฤกษ์ (ริ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand