ทัศนี วรรณทอง (ขวัญ)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand