เฉลิมชัย มหากิจศิริ (กึ้ง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand