จักรพรรดินีมย็องซ็องแห่งเกาหลี

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Korean

ดูฉบับทั้งหมด