วรุตม์ ภัทราเวสส์สกุล (ต้น)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand