ภุชงค์ โยธาพิทักษ์ (เจี๊ยบ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand