เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป ดยุกแห่งแวร์มลันด์

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Sweden