มาสุ จรรยางค์ดีกุล (มาสุ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand