ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ (อ๊อฟ AF2)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand
เว็บไซต์ : www.iamaofkrub.com