พัณณิน ชาญมนูญ (พายอาร์)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand