วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ (ออกัส)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand