พิธาน องค์โฆษิต (แอมป์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : ทั่วไป
ประเทศ : Thailand