พิมพ์ทอง วชิราคม (ดาว)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand