วัลเณซ่า พวง แฮร์มันน์ เมืองโคตร (ณฉัตร)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand