ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ พ.ต.ต. (หมี)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ
ประเทศ : Thailand