กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand