พิเชษฐ์ไชย ผลดี (ตั้น)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand