พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ (พิม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นายแบบ/นางแบบ
ประเทศ : Thailand