พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand