จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร (ฮัท The Star 8)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand