ยุทธนา เปื้องกลาง (ตูมตาม The Star 7)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด