สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ฉอด)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand