ภูหิรัณย์ หล่อเสถียรธารี (ปฏิภาณ หล่อเสถียร) (เซน The Star 6)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand