ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ (บิ๊ก)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand