ไพโรจน์ ธรรมรส (โอเล่)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : ศิลปิน/นักออกแบบ/นักเขียน
ประเทศ : Thailand