วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ (โน้ต)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : ทั่วไป
ประเทศ : Thailand