นันท์สินี นามวงศ์ (นุกนิก AF6)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand