ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก (ปู)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand