สุขุมพันธุ์ บริพัตร ม.ร.ว. (หมู)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักการเมือง
ประเทศ : Thailand