สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Bhutan