ภัทราวดี มีชูธน (เล็ก)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand