สาวิตรี สุทธิชานนท์ (โบว์ AF5)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand