อีทงเฮ (ทงเฮ Super Junior)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
สังกัด : SM Entertainment
ประเทศ : Korea