ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ The Star 4)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand