สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand