กรุณ ซอโสตถิกุล (ก้อง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand