นันทิดา แก้วบัวสาย (ตู่)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
สังกัด : GMM
ประเทศ : Thailand