พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด