จันทร์จิรา จูแจ้ง (ตุ๊ก)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand
เว็บไซต์ : janjira-j.5u.com