เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
 
 
 
 
 
 
     
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ส่วนประกอบใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ โครงสร้าง รูปภาพ เนื้อหา เทคโนโลยี ฯลฯ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ให้เป็นของบริษัท เอสดับบลิว ซอฟต์แอนด์ซิสเทม จำกัด แต่เพียงผู้เดียว การที่บุคคลใด ทำซ้ำ ลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง รายการข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม แม้ว่าจะเขียนข้อความแสดงถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาให้แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีความผิดตามกฎหมาย

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก
เว็บไซต์เปิดให้บริการฟรี โดยเรามีความจำเป็น ที่จะต้องหารายได้จากการโฆษณาและรับบริจาคเงินจากสมาชิกบ้าง แต่ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด ผู้ลงโฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกอย่างแน่นอน โดยรูปแบบการนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
3.1 เว็บไซต์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่เว็บไซต์เห็นสมควร
3.2 เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง – หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น - การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์
3.3 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

 
   
 © 2005-2015 magazinedee.com all right reserved. Home Magazine Fashion Content Pics Ad Pics Models Webboard Contact Us

MagazineDee

วันนี้ MagazineDee ย้ายไปเปิดร้านที่ Ookbee Mall
ท่านสามารถสั่งซื้อกับทาง Ookbee Mall ได้เลย

สั่งซื้อ
ยกเลิก