นิตยสาร MOTHER & BABY

ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 September 2008

ดูฉบับทั้งหมด

ข้อความบนปก

ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กันยายน 2551

Back in Shape Special ปฏิบัติการผอมเพรียวสูตรเร่งรัดคุณแม่หลังคลอดต้องอ่าน! ซึมเศร้าหลังคลอดทั้งสามีและภรรยา M&B Clinic กับคำถามสุดฮอต สังเกตอย่างไรว่าใช่โรคมือ เท้า ปาก อาการท้องผูกในเด็ก ภาวะความดันโลหิตสูงในเด็ก พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง ใครว่ารักกันไม่ได้ Mother & Baby's Cover Star 2008 คุณแม่สวยใสและคุณลูกสุขภาพดีปี 2008 Special Scoop นมแม่ VS นมผสมรับนมอะไรดีคะ?

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารแม่และเด็กรายเดือน

ราคาบนปก : ไม่มีราคา

ISSN : 1686-9516

บริษัท : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : www.motherandbabythai.in.th

อีเมล : motherandbabythai@gmail.com

วางแผง : 1 มกราคม 2543

ไม่มีการจำหน่ายนิตยสาร (เล่มกระดาษ) บนเว็บไซต์แล้ว
มีเฉพาะฉบับดิจิตอล (e-magazine) ที่อ่านผ่าน App Ookbee เท่านั้น

สั่งซื้อนิตยสาร MOTHER & BABY ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กันยายน 2551 ฉบับดิจิตอล (Digital Version) กับ Ookbee

ซื้อเลย
ตัวอย่างเนื้อหา

คอลัมน์...บันทึกจากหมอสูติ

การผ่าท้องคลอด : ดีที่สุด รศ.นพ.ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์ สวัสดีครับท่านผู้อ่าน M&B ที่สุขสบายดีทุกท่าน หลังวันแม่แห่งชาติเมื่อเดือนก่อน บันทึกจากหมอสูติ สมควรบันทึกเรื่องสำคัญ คือ วันเกิดลูก อันเป็นวันที่แม่ๆ ทั้งหลายผู้ให้กำเนิดเราท่าน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเจ็บครรภ์คลอด โดยเฉพาะเมื่อคุณแม่คลอดลูกตามกระบวนการตามธรรมชาติ ปัจจุบันนี้คุณแม่หลายท่านไม่ต้องการ “การเจ็บครรภ์คลอด” มักขอทำการผ่าท้องคลอด คำถามคือ การผ่าท้องคลอด : ดีที่สุด?ความเป็นมาของการผ่าท้องคลอด คือ กระบวนการมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในประวัติสูติกรรมของมนุษยชาติ เพื่อการแก้ไขให้มารดาเจ็บครรภ์คลอดลูกไม่ได้เองตามธรรมชาติ อาจถึงแก่ชีวิตทั้งแม่และลูก อันเป็นทางออกให้แม่มีชีวิตรอด และเป็นทางเลือกให้ลูกเกิดรอดปลอดภัยพร้อมแม่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ การผ่าท้องคลอดดีที่สุดด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการดังนี้ 1. เหตุผลทางการแพทย์ในการแก้ไขมีข้อบ่งชี้กรณีลูกโตกว่าช่องเชิงกรานแม่ (Obstructed Labour ) ได้แก่ หัวลูกโตกว่าช่องเชิงกรานหรือตัวลูกขวาง (Cephalopelvic Disproportion หรือ Transverse Lie) และลูกหัวแข็งไม่น้อมศีรษะ “เชิดหน้า” (Brow or Face Presentation) เป็นสิ่งที่ต้องผ่าท้องคลอดแน่นอน มิฉะนั้นอันตรายต่อชีวิตทั้งแม่และลูก 2. เหตุผลทางการแพทย์ในการหาทางออกให้กับโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ทั้งทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ และทางสูติกรรมเอง เช่น โรคพิษแห่งครรภ์ เมื่อรักษาบำบัดโรคแทรกซ้อนไม่ได้ดีที่สุด การผ่าท้องคลอดก็คือ ทางออก ในการรักษาบำบัดโรคได้อย่างดี คือ ผลดีที่สุดทั้งแม่และลูก 3. เหตุผลทางการแพทย์ในการให้ “ทางเลือก” สำหรับทั้งคุณแม่ผู้ตั้งครรภ์ และประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณลูกในท้องแม่ (หมอสูติฯ ต้องเป็นผู้รักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณลูกในท้องแม่ !) นี่คือ การวิวัฒนาการจากเหตุผลทางการแพทย์ อันมีหลากหลาย ซึ่งสูติแพทย์ทราบดีทุกๆ ท่าน และเราท่านทั้งหลายก็เข้าใจแล้ว และเริ่มเข้าถึงความปลอดภัยจากการดูแลรักษาบำบัดโดยสูติแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ จนถึงระดับดีเยี่ยม จึงเกิดกรณี “ขอทำการผ่าท้องคลอด” จะด้วยเหตุหลีกเลี่ยงการเจ็บครรภ์คลอด หรือเพื่อรักษารูปร่าง รูปกายและรูปอวัยวะภายในให้ใกล้เคียงคงสภาพตามธรรมชาติวัยสาวให้คงอยู่ก็ตาม หรือจะด้วยเหตุผลทางสังคมอื่นๆ จากหน้าที่ภารกิจในการงานและสังคม รวมทั้งความเชื่อทางโหราศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งในระดับครอบครัว และสังคมสถาบันก็ตาม เหล่านี้ล้วนเป็น “วิวัฒนาการ” ทางเลือก สำหรับการผ่าท้องคลอดว่าดีที่สุดการดีที่สุดที่ว่าดีที่สุดนั้น ดีถูกต้องสำหรับเหตุผลหลักๆ ทางการแพทย์ ดังกล่าวข้างต้น หรือว่าดีสุดที่ถูกใจ! อัตราแม่ตายจากผ่าท้องคลอดลูก จากวารสารอเมริกันสูตินรีเวชวิทยา เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2551 นี้ (American Journal of Obstetrics & Gynecology : July 2008) รายงานว่า แม่เสียชีวิตจากการผ่าท้องคลอด 2.2 ใน 100,000 รายสูงกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากการคลอดธรรมชาติเพียง 0.2 ใน 100,000 ราย นั่นคือ ในสหรัฐอเมริกา คุณแม่ผ่าท้องคลอดลูกตายปีละ 20 ราย ระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2006 ขณะที่แม่ตายจากการคลอดลูกเองตามธรรมชาติเพียง 2 รายเท่านั้นข่าวดีเมื่อเจาะลึกถึงสาเหตุแท้จริงในการตายพบว่า โรค Pulmonary Thromboembolism ซึ่งเกิดมากและบ่อยในอเมริกันชน แต่ไม่ค่อยเกิดในคนชนชาวเอเชีย โดยเฉพาะคนไทยผู้ไม่สูบบุหรี่อัตราแม่ตายจากจากการคลอดลูก ปัจจุบันนี้ในครึ่งทศวรรษ์ (ค.ศ. 2000 – 2006) แห่งศตวรรษ์ที่ 21 นี้ อัตราแม่ตายจากคลอดลูก (ตัวเลขต่ำที่สุด) อยู่ที่ 95 ราย ใน 1,461,270 รายของสตรีอเมริกันที่ตั้งครรภ์ หรือคิดเป็น 6.5 รายใน 100,000 ท้อง ที่น่าสนใจมากคือ สาเหตุตายของแม่โดยหลักๆ คือ ๑. โรคแทรกซ้อนรุนแรง จากการตั้งครรภ์เป็นพิษ (Pre – Eclampsia) ๒. Amniotic Fluid Embolism ๓. Obstetric Hemorrhage ๔. Cardiac Disease ๕. Pulmonary Embolism จุดประเด็นที่น่าสนใจมากคือ ร้อยละ 28 (27 ราย) เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ 17 ราย อาจป้องกันได้โดยบุคลากรทางการแพทย์ และ 10 ราย อาจป้องกันได้โดยบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้อง กับทางการแพทย์ ที่แน่นอนพบว่า ร้อยละ 72 (68 ราย) คือแม่ตายจากการคลอดลูกส่วนใหญ่ ป้องกันไม่ได้ นับเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ดังสาเหตุ 5 ข้อนั่นเอง (โชคดีที่ข้อ 5 อาจป้องกันได้ แต่พบน้อยมากในชนเอเชียชาวไทย)สาเหตุสำคัญ (ป้องกันได้ ! ) ต่อแม่ตายจากผ่าคลอดลูก คือ Pulmonary Thromboembolism ซึ่งโชคดี 2 ชั้นสำหรับหญิงท้องชาวไทย เพราะหนึ่งไม่พบบ่อยเท่าอเมริกันชน อาจเพราะไทยเราไม่สูบบุหรี่ และเพราะสองมีมาตรการป้องกันได้ (Universal Thromboembolism Prophylaxis) สิ่งควรรับทราบ
ขออภัยท่านผู้อ่าน ที่ไม่ได้แปลตารางข้างต้นนี้ ฝากไว้เป็นข้อมูลครับ ท่านผู้อ่าน M&B ที่รักและนับถือทุกๆท่านครับ ข้อคิด ความเห็นและคำถามของท่าน คือหน้าที่ของเราในการตอบสนองต่อท่าน โปรดส่งข้อมูลมายัง M&B โดยพลัน

นิตยสาร MOTHER & BABY

นิตยสารแนวแม่และลูกที่มียอดขายอันดับ 1 ของอังกฤษ ยาวนานกว่า 50 ปีมาแล้ว เปรียบเสมือนคู่มือสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ "การเป็นพ่อแม่คน" ถือเป็นนิตยสารที่ให้ทุกอย่างที่คุณแม่อยากรู้ แนะนำวิธีดูแลตัวเอง ตั้งแต่เริ่มคิดจะมีบุตร เข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอด รวมทั้งดูแลลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วัยเรียน

ดูฉบับทั้งหมด


บุคคล

#กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)#กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา#กันต์ กันตถาวร#ชลิตา ส่วนเสน่ห์ (น้ำตาล)#ณภัทร เสียงสมบุญ (นาย)#ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่)#อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)#มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้)#จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)#พาขวัญ สหวงษ์ (มะลิ)#อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)#พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)#ตรีชฎา มาลยาภรณ์ (ปอย)#ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่)#ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)#คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ (คิม)#เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก)#จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์จิ)#ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)#ราณี แคมเปน (เบลล่า)#ณัฐ ศักดาทร (นัท AF4)#ปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)#พีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส)#ลลนา ก้องธรนินทร์ (เจี๊ยบ)#ภูภูมิ พงศ์ภาณุ (เคน)