นิตยสาร อ.ส.ท.

ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 December 2016

ดูฉบับทั้งหมด

ข้อความบนปก

ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 2559

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารท่องเที่ยวรายเดือน

ราคาบนปก : 85 บาท

ISSN : -

บริษัท : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เว็บไซต์ : www.osotho.com

อีเมล : osotho@tat.or.th

วางแผง : 16 ธันวาคม 2559

ไม่มีการจำหน่ายนิตยสาร (เล่มกระดาษ) บนเว็บไซต์แล้ว
มีเฉพาะฉบับดิจิตอล (e-magazine) ที่อ่านผ่าน App Ookbee เท่านั้น

สั่งซื้อนิตยสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 2559 ฉบับดิจิตอล (Digital Version) กับ Ookbee

ประหยัดลง 30 บาท จากราคาปก 85 บาท

ตัวอย่างเนื้อหา

ภาพความทรงจำ รัชกาลที่ ๙ ของชาว อ.ส.ท.


ทรงเรือใบ

คืนนั้นดึกมากแล้ว แต่ชายผู้หนึ่งยังทำงานอยู่ กำลังง่วนแต่งไม้ที่จะเป็นกระดูกใบเรือ ทันใดนั้นเกิดมีเสียงระเบิดตูม ตามด้วยเสียงรัวดังยังกับปืนกล เขาพลิกข้อมือดูนาฬิกาก็ทราบความจริงว่าเป็นเสียงพลุที่เขาดิน เขาจัดงานปีใหม่กันที่นั่น ชายผู้นั้นซึ่งก็คือผู้เขียนเรานี่เอง จึงทรุดกายลงกราบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายพระพรปีใหม่ มีรับสั่งว่า "ปีใหม่คนอื่นๆ เขาไปฉลองกัน เสียเงินมาก แต่เราเสีย ๑๔๗ บาทเท่านั้น เป็นค่าไม้ยมหอมและค่าเบียร์ฉลองปีใหม่ แต่เรายังสนุกกว่าเขาอีก แล้วเป็นประโยชน์ด้วย" เรือใบประเภท OK ที่ทรงประกอบกระดูกงูตอนปีใหม่นั้น พระราชทานนามว่า "นวฤกษ์" จดทะเบียนเลขหมาย TH9

ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด นายช่างของพระราชา

ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทานเท้าความถึงที่มาของจุดเริ่มต้นการเป็น "นายช่าง" ผู้นำทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เข้าไปช่วยจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทั่วประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี "สมัยนั้นชาวบ้านจะชอบเรียกเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานที่ลงพื้นที่มาช่วยจัดการดูแลเรื่องน้ำว่า 'นายช่าง' พอต้องมาทำงานถวาย พระองค์ท่านก็ทรงเรียกผมว่า 'นายช่าง' ตามชาวบ้านไปด้วย


แทบทุกถิ่นกันดาร ประเทศเสด็จเพื่อไทยถ้วนหน้าสุดซึ้ง พระกรุณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จออกไปเยี่ยมเยือนประชาชนด้วยพระราชพาหนะหลากหลายชนิด ทั้งรถยนต์พระที่นั่ง รถไฟ เครื่องบิน และะเรือพระที่นั่ง ตามแต่รัฐบาลและผู้รับผิดชอบทั้งหลายจะจัดหามาให้ แต่ทุกครั้งที่เสด็จออกไป ประชาชนทั่วหน้าล้วนมีความรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง และการเดินทางของพระองค์ที่ดูจะน่าประทับใจ อบอุ่น และสนุกสนานที่สุด คือการเสด็จฯ โดยขบวนรถไฟพระผู้สถิตในดวงใจนักถ่ายภาพ

วงการถ่ายภาพไทยเริ่มก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยกลุ่มผู้รักศิลปะการถ่ายภาพ จวบจนคณะกรรมการลงมติว่าในหลวงของพวกเรามีพระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพอย่างยิ่ง จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทรงรับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมขอพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ เพื่ออันเชิญไปแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติที่สมาคมฯ จัดขึ้นด้วย

บางประวัติแห่งการจัดริ้วขบวนเรือ

นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเรื่องการจัดริ้วขบวนเรือ เพียงแต่กล่าวถึงการจัดกระบวนเรือพระที่นั่งไปรับพระศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้าจากลังกา ในสมัยพญาลิไทเท่านั้น ล่วงมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีการจัดกระบวนเรือในการบำเพ็ญพระราชกุศลกรานกฐิน หรือถวายผ้าพระกฐิน กับเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี กษัตริย์แต่ละพระองค์โปรดฯ ให้สร้างเรือพระที่นั่งที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันไปเรือพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ ๙

การจัดริ้วขบวนในสมัยรัชกาลที่ ๙ มี ๒ ประเภท คือ ขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ริ้วขบวนเรือจะจัดเป็น ๔ สาย และขบวนพยุหยาตรา (น้อย) จัด ๒ สาย (ไม่นับสายกลาง เรือพระที่นั่ง) แล้วแต่วาระ อาจขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่เสด็จ หรือความพร้อมในการจัดเตรียมขบวนเรือ

เขื่อนภูมิพล ปราการเก็บน้ำของพระราชา

เขื่อนภูมิพลวางตัวอยู่ ณ พื้นที่ของเขาแก้ว ในเขตอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยพระราชดำริที่ต้องการการจัดการน้ำเพื่อการกสิกรรม การระบายน้ำให้เหมาะควรกับฤดูกาล รวมถึงเป็นพื้นที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งป้อนความต้องการของพสกนิกรในภาคเหนือและใกล้เคียงสะพานพระราม ๘ สดปัญหาจราจร ซ่อนความอ่อนช้อยทางศิลปะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมองเห็นถึงปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นทั้งจากฝั่งพระนคร ย่านปิ่นเกล้า ไล่เลยต่อเนื่องออกไปถึงปริมณฑล ย่านตลิ่งชัน มีพระราชดำริให้สร้างสะพานพระราม ๘ ขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์จากทั้งสะพานพระปิ่นเกล้าและสะพานกรุงธน ทั้งยังเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ยังช่วยบรรเทารถราอันหนาแน่นในมหานคร บรรเทาปัญหาด้านมลพิษ รวมถึงรองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกได้เป็นอย่างดี


สวนสมเด็จย่า บ้านและสวนแห่งมวลชน

อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสวนสมเด็จย่า ตั้งอยู่ในบริเวณหลังวัดอนงคาราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถบคลองสาน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสรับสั่งให้สำรวจและฟื้นฟูนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดภาพแห่งความสงบสุขของชุมชนโบราณที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย ทั้งชาวไทย จีน มุสลิม และลาว ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์


รวมใจไทย ถวายอาลัย ร.๙

แม้ค่ำคืนแห่งความวิปโยคที่ทำให้หัวใจชาวไทยแทบแตกสลายได้ผ่านพ้นไป แต่ความอาลัยรักและภักดี มิได้เสื่อมคลายไปตามวันเวลาที่พ้นผ่าน ชาวไทยจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและชาวไทยในต่างแดนทุกภาคส่วน จากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมไปถึงชาวต่างชาติ ต่างร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยและของโลก

นิตยสาร อ.ส.ท.

นิตยสารท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นพร้อมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ปัจจุบันเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดูฉบับทั้งหมด


บุคคล

#กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)#กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา#กันต์ กันตถาวร#ชลิตา ส่วนเสน่ห์ (น้ำตาล)#ณภัทร เสียงสมบุญ (นาย)#ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่)#อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)#มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้)#จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)#พาขวัญ สหวงษ์ (มะลิ)#อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)#พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)#ตรีชฎา มาลยาภรณ์ (ปอย)#ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่)#ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)#คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ (คิม)#เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก)#จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์จิ)#ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)#ราณี แคมเปน (เบลล่า)#ณัฐ ศักดาทร (นัท AF4)#ปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)#พีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส)#ลลนา ก้องธรนินทร์ (เจี๊ยบ)#ภูภูมิ พงศ์ภาณุ (เคน)