นิตยสาร ACROSS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 September 2010

ดูฉบับทั้งหมด

ข้อความบนปก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 กันยายน 2553

HUMAN INSTINCT

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารไลฟ์สไตล์ทั่วไปรายเดือน

ราคาบนปก : แจกฟรี

ISSN : -

บริษัท : Sky-High Network Co.,Ltd.

เว็บไซต์ : -

อีเมล : -

วางแผง : 27 กันยายน 2553

ไม่มีการจำหน่ายนิตยสาร (เล่มกระดาษ) บนเว็บไซต์แล้ว
มีเฉพาะฉบับดิจิตอล (e-magazine) ที่อ่านผ่าน App Ookbee เท่านั้น

สั่งซื้อนิตยสาร ACROSS ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 กันยายน 2553 ฉบับดิจิตอล (Digital Version) กับ Ookbee

ซื้อเลย
ตัวอย่างเนื้อหา

เนื้อหาเด่นในเล่ม

ACROSS Magazineเป็นนวัตสารรายเดือน (แจกฟรี) ขนาด 26 X 37.5 CM. ความหนา 32 หน้า ฉบับที่ 8 ออกเผยแพร่วันที่ 27 ก.ย. 53
เนื้อหาเด่นในเล่มประกอบด้วยA Wordทุกวันนี้ โลกเรากำลังเผชิญปัญหาประชากรล้นโลกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่คาดว่าในปี 2011 นี้คนบนโลกจะพุ่งสู่ยอด 7 พันล้านคน และคงจะมากขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ ประชากรที่เพิ่มขึ้น ย่อมหมายถึง ทรัพยากรที่จะอาจเหลือน้อยลง โดยเฉพาะการแย่งชิงอาหาร แหล่งน้ำ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ คือปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติอยู่ทุกลมหายใจ แต่ในโลกแห่งการอยู่ร่วมกัน มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพากันและกัน ไม่ใช่ถือตนเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว แต่ต้องแข่งขันไปพร้อมๆ กัน นี่เป็นภาวะที่น่าสับสน โดยเฉพาะโลกที่หมุนเร็วจนคนเดินช้าก้าวตามไม่ทัน ได้แต่หวังว่า สัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดของมนุษย์จะไม่ทำร้ายกันและกันมากไปกว่านี้ และท่ามกลางเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย โลกที่มากไปด้วยผู้คนที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆ วัน จะยังคงน่าอยู่ได้ด้วยมิตรภาพที่ผลิบานแทรกตัวอยู่ในทุกอณูความขัดแย้งทั้งมวล
A Thoughtทุกวันนี้ ปรากฎการณ์ “I” ดูเหมือนจะรายล้อมสังคมโลกอย่างหนาแน่น “I” ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน สะท้อนค่านิยมและไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้อย่างชัดเจน I ลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) ก็เช่นกัน ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 มาถึงยุคนี้ยิ่งได้รับแรงส่งจากกระแสโลกาภิวัฒน์ จึงยิ่งรุ่งเรืองสุดขีด หนึ่งในผลลัพธ์ที่ได้ น่าจะรวม “สังคมไอ” หรือ I-Society นี้เข้าไปด้วย ท่ามกลางบริบทของสังคมที่เปิดกว้าง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ สิทธิมนุษยชนที่เบ่งบาน การไหล่บ่าของวัฒนธรรมตะวันตก การเติบโตอย่างเข้มแข็งของวัฒนธรรมกลุ่มย่อย ทำให้คนยุคใหม่หันมาเคารพในความเป็น “ปัจเจก” มากขึ้นและมากขึ้น คุณค่าของปัจเจกนิยมในทางบวกนั้นอยู่ที่ความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีอิสระ (Independent) เปี่ยมด้วยความคิด (Idea) และการริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังยิ่งต่อสังคมที่กำลังรุดหน้า แต่ปัจเจกนิยมแบบสุดโต่งที่มองมนุษย์แต่ละคนว่าเป็นอิสระแยกจากกัน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยเฉพาะพวก “มั่นเกินร้อย” “เหวี่ยง” “แรง” ไปจนกระทั่ง พวกกล้าโป๊ กล้าหยาบคาย และโชว์ความก้าวร้าวอย่างไม่ปราณีใคร ประเภท “ตัวของฉัน” และ “ก็จะเป็นอย่างนี้ใครจะทำไม” เคารพบูชาความเป็นตัวเองจนไร้สติ เพราะให้ค่าความเป็นตัวตนสูงเกินพอดี จนมองไม่เห็นผลกระทบต่อผู้อื่นและส่วนรวม ปัญหาของการมีส่วนร่วมของคนในระดับต่าง ๆ ของสังคมไทยก็น่าจะเกิดจากทัศนะที่บิดเบี้ยวในเรื่องปัจเจกนิยมนี้เอง สังคมยุคใหม่ที่อะไรก็ต้อง “เป็นตัวฉัน” เท่านั้น มันจึงจะ “ใช่” อาจต้องทบทวนให้ดีถึงความแตกต่างระหว่าง “ตัวตน” (Self) และ “อัตลักษณ์” (Identity) โดยเฉพาะการมีโลกอุดมคติแห่งบุคคล(Idol, Icon) เป็นตัวชี้นำพฤติกรรม ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง ชอง ปอล ชาร์ต นักเขียนที่ยึดถือแนวคิดแบบ Existentialism ที่แม้จะให้ความสำคัญกับ”โลกบุคคล”มากกว่า “โลกมนุษย์” ยังกล่าวไว้เลยว่า “การกระทำของคนเรามิใช่แค่รับผิดชอบต่อตนเอง แต่ยังต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย ซึ่งความรับผิดชอบที่เกิดจากการกระทำที่หลอกตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า “มโนธรรมสำนึก” หรือ “conscience” ศาสนาพุทธเน้นย้ำเสมอให้ยึด “สติ” เป็นเครื่องกำกับ หากพวก “มั่นใจไร้สติ” เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ สังคมจะอึดอัดไปด้วยลัทธิบ้าตัวตนจนหายใจไม่ออก และเมื่อนั้น I-Society ที่แท้ก็อาจเป็นแค่ “Ignorant Society” หรือ “สังคมเบาปัญญา”เท่านั้นเอง
Featureถ้าเราค้นพบสัตว์ชนิดหนึ่งขุดรูอาศัยอยู่ตามลำพัง นั่นถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าเจอมนุษย์อาศัยอยู่ในโพรง หรือในถ้ำคนเดียว ไม่สุงสิงกับใคร... นั่นคือมนุษย์ประหลาด! เพราะเราถูกบอกเล่ากันมาตลอดว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่ค่อยมีใครอยู่แยกเป็นเอกเทศ เป็นความจริงหรือ ที่เราเรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์สังคม เพราะมนุษย์มักอยู่รวมกันมากๆ ถ้าเช่นนั้น วัวที่อยู่รวมกันในคอก แกะที่ถูกต้อนให้อยู่รวมกันเป็นฝูง หรือปลามากมายหลายชนิดที่ว่ายวนอยู่ในอะควอเรียมต่างๆ จะถือว่าเป็นสัตว์สังคมด้วยหรือไม่ แล้วมนุษย์บางคนที่ถูกค้นพบว่า สามารถอาศัยอยู่ตามลำพังทั้งในรู ในป่า หรือในถ้ำ ได้นานเป็นสิบๆ ปี หมายความว่าอย่างไร มนุษย์กิน นอน ดำรงชีวิตโดยลำพังตามธรรมชาติได้เองใช่ไหม ถ้าได้ จะดีหรือแย่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย อาทิ - มนุษย์กับแก่นแท้ของสัตว์สังคม ความเหมือนในความต่าง - สังคมที่ถูกนำ มนุษย์ต้องเดินตาม - ก้าวไปกับโลกาภิวัตน์แห่งทุนนิยม - The 4C’s Model of Cultivation 4 ลำดับสู่การตกเป็นสาวก - วัฒนธรรมสมัยนิยมและสิ่งต้องเป็น/ต้องมีแห่งยุค - สังคมฟรีฟอร์ม กับผู้นำเทรนด์ “เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น” - วันพรุ่งนี้ของคนรุ่นใหม่ - New Age อีกทางเลือกของคนรุ่นใหม่ - Great Quotes for Life and Society
Fun & Freebiesสัญชาตญาณของมนุษยทุกคนล้วนมีทั้งความต่างและความคล้าย ทั้งในด้านดีและด้านลบ หลาย ๆ คน พอให้นึกถึงคำว่า Human Instinct ล้วนเบี่ยงเบนความคิดไปในด้านลบทันที ทั้งที่สัญชาตญาณด้านดีอาจมีมากกว่าก็เป็นได้ ACROSS อยากให้แฟน ๆ ร่วมแชร์ไอเดียเก๋ ๆ ภายใต้หัวข้อ “Human instinct ของมนุษย์ที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุด” 10 เรื่องแรก รับทันที เสื้อยืดดีไซน์ฮิปสุดเท่ห์จากดีไซเนอร์ MOLFKIND_MUSEUM คอลเลคชั่นพิเศษเพื่อ A-LIST celebrity lifestyle channel ทาง TRUE VISIONS 70 เท่านั้น และอีก 5 เรื่องราวโดนใจรับทันที Erb Spice & Shine Shower & Bath Gel 250 ml. เจลอาบน้ำสำหรับผิวมัน เพราะดอกดาวเรืองช่วยควบคุมความมันของผิว กลิ่นซ่าของขิงและดาวเรืองช่วยเพิ่มความสุข สดชื่น ขณะอาบ ราคา 520 บาท ส่งมาที่ across.editorteam@gmail.com พร้อม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2010 นี้เท่านั้น
Next issue October 2010 - “The Ghost”

นิตยสาร ACROSS

HUMAN INSTINCT

ดูฉบับทั้งหมด


บุคคล

#กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม (เจเจ)#กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา#กันต์ กันตถาวร#ชลิตา ส่วนเสน่ห์ (น้ำตาล)#ณภัทร เสียงสมบุญ (นาย)#ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่)#อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)#มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้)#จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)#พาขวัญ สหวงษ์ (มะลิ)#อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)#พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)#ตรีชฎา มาลยาภรณ์ (ปอย)#ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่)#ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)#คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ (คิม)#เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก)#จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์จิ)#ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)#ราณี แคมเปน (เบลล่า)#ณัฐ ศักดาทร (นัท AF4)#ปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)#พีรวัส แสงโพธิรัตน์ (คริส)#ลลนา ก้องธรนินทร์ (เจี๊ยบ)#ภูภูมิ พงศ์ภาณุ (เคน)