เจ้าชายอเล็กซันเดอร์ ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Sweden

ดูฉบับทั้งหมด