วิลเลียม จอห์น พอล แกลลาเกอร์ (เลียม แกลลาเกอร์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : England

ดูฉบับทั้งหมด