เจ้าชายเอดเวิร์ด ดยุกแห่งวินเซอร์ สมเด็จพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : USA