วอลลิส ซิมป์สัน

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : USA